Sinavlar.Net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası >ÖSYM Sınavları >Diğer ÖSYM Sınavları
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
admin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 01.Ocak.2007
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 46
  Alıntı admin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı
    Gönderim Zamanı: 06.Şubat.2009 Saat 09:30

BAŞVURMA SÜRESİ : 9 - 27 Şubat 2009
SINAV TARİHİ VE SAATİ : 19 Nisan 2009, 09.30
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
SINAV ÜCRETİ : 35,00 TL

2.1.1 Genel Koşullar
a) T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmaması,
c) Adayın; kendisinin, annesinin, babasının veya kardeşlerinden herhangi birisinin;
(I) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olması,
(II) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
(III) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olması,
(IV) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,
(VI) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, iftira, yağma, suç uydurma, dolanlı iflas, resmî ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250’nci Maddesine Giren Suçlar, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar, Türk Ceza Kanunu'nun ıkinci Kitap; Dördüncü Kısım 3’üncü Bölümündeki
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, 4’üncü Bölümündeki Devletin Güvenliğine
Karşı Suçlar, 5’inci Bölümündeki Anayasal Düzene ve Bu Düzenin ışleyişine Karşı Suçlar, 6’ncı Bölümdeki Millî Savunmaya Karşı Suçlar, 7’nci Bölümdeki Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine ışlenen Suçlar Hakkındaki Kanun ile Atatürk ılke ve ınkılaplarına Aykırı Davranışta Bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmaması,
(VII) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmamak veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmaması,
(VIII) Aile şeref ve haysiyetini ihlal edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, zatî menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair hakkında bilgi ve belge olmaması,
(IX) Tarikat, dergâh, yasa dışı faaliyet gösteren; örgüt, dernek, öğretim kurumu vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belge olmaması,
(X) Alkol, uyuşturucu vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmaması, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suç işlememiş olması,
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
d) Herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olan adaylar hariç, nişanlı, evli veya dul olmaması
e) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları ve bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olması,
f) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermesi,
g) Askerlik hizmetini yapmış olması, yapmamış ise tecilli olması, Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat Sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (20 Haziran – 30 Ağustos 2009 tarihleri arası) silah altında olmaması, askerlik hizmetini, yapmak üzere silah altına alınacak olmaması veya askerlik hizmetini yapmış ise okulun eğitimöğretime başlayacağı yıl itibari ile başvurusunu terhisi müteakip en geç iki yıl içinde yapmış olması (Sadece 2007 ve 2008 yılları ile 20 Haziran 2009 tarihine kadar terhis olanlar başvurabilir.),
ğ) Muvazzaf askerlik hizmetini bitirmiş olanlar için, askerlik hizmeti esnasında 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 16. maddesinde yazılı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olması,
h) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer alması,ı) Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eks*ksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

DİKKAT ! Askerliğini yapmakta olan adaylar, bütün sınavları kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi 20 Haziran 2009 tarihinden sonra olanların kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.

Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz
    Web Stats