Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        18 Haziran 2019 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 28178
Haber Tarihi: 21.9.2007

2007 Sonbahar Dönemi ALES Sınavı

2007 Sonbahar Dönemi ALES Sınavı
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

2007 Ales Sonbahar Dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Kasım 2007  tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoşa'da yapılacaktır.

Ales Sonbahar, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur. Ales Sonbahar sınavında, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf  yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına başvurabilirler. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sınavdan muaf tutulmak suretiyle yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına başvurabilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, bu sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz.  Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar.

Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de Ales Sonbahar ve Ales İlkbahara girmek zorundadırlar. Adayların ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken, Ales Sonbahar sonuçlarını ilgili mevzuat dahilinde kullanacaklardır. Hangi lisansüstü programlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almış adayların  kabul edileceği ile ayrıca bir sınav yapılıp yapılmayacağı  yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanacak ve adaylara  bu kurumlar tarafından duyurulacaktır. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ales Sonbahar, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.  ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan Yetenek Testleri yer alacaktır. Sınav Türkçe yapılacaktır. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı Ales Sonbahar puanı hesaplanacak ve sonuçlar adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle duyurulacaktır.

2007 Ales Sonbahar Dönemi  ALES'e başvuru süresi 24 Eylül-10 Ekim  2007 tarihleri arasındadır.  ALES'e başvurmak isteyen adaylar üniversite rektörlüklerinde bulunan başvuru merkezlerinden, 2007-ALES Sonbahar Dönemi  Kılavuzu ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını, 2,00 YTL karşılığında 24 Eylül - 10 Ekim 2007 tarihleri arasında alacaklardır. 40,00 YTL olan sınav ücreti  24 Eylül - 8 Ekim 2007 tarihleri arasında ilgili bankaya yatırılmalıdır. Sınav ücretinin yatırıldığı gün ile başvuru işleminin gerçekleştirileceği gün arasında en az iki gün bulunması gerekmektedir. Bu kurala uymayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları önem taşımaktadır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de bu kural geçerlidir.

Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr  internet adresinden duyurulacaktır.

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 2006-LES veya 2007-ALES'e başvurmuş olan adaylar başvurularını, bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapacaklardır. Bu dönemlerde LES'e veya ALES'e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruda  3,00 YTL  olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

ÖSYM


Okuyucu Yorumları

İlk Yorum Yazan Siz Olun

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional