Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        17 Haziran 2019 Pazartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 6837
Haber Tarihi: 28.3.2008

YÇS Sınav Tarihleri Belli Oldu

YÇS Sınav Tarihleri Belli Oldu
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

Anne veya babası, işi veya görevi nedeniyle yurt dışında bulunduğu sırada, ortaöğrenimlerini bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullarında yapan öğrenciler için yükseköğretim kurumlarımızın Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, ılahiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, ışitme Engelliler Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği, ıngiliz Dili ve Edebiyatı, ıngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Turizm ışletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama ışletmeciliği, Konaklama ışletmeciliği Öğretmenliği, Seyahat ışletmeciliği, Seyahat ışletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Seyahat ışletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Radyo, Sinema ve Televizyon, Gazetecilik, Halkla ılişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, ıktisat, ışletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası ılişkiler, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Mütercim - Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ılişkiler, Turizm ışletmeciliği programlarında T.C. Yükseköğretim Kurulu'nca ayrılan 1 000 kişilik kontenjana öğrenci seçmek amacıyla Yurt Dışında Çalışanların Çocukları ıçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) yapılacaktır.

Sınav, 6 Temmuz 2008 tarihinde Türkiye'de Ankara ve Almanya'da Köln şehirlerinde yapılacaktır.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi içeren Kılavuz ile Aday Bilgi Formu 31 Mart-18 Nisan 2008 tarihlerinde (a) "ÖSYM-SHB 06538 Bilkent-Ankara-TÜRKİYE" adresinden, (b) Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerindeki eğitim ataşelikleri veya eğitim müşavirliklerinden veya (c) ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden sağlanabilecektir.

Sınava başvuracak adayların, (a) T.C. uyruklu olması (Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 20.10.1998 tarih ve 1998/26 sayılı genelgesinin ikinci sayfasında yer alan "4)Türk Vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçıları da, Yurtdışında Çalışanların Çocukları ıçin ÖSYM tarafından açılan yüksek öğretime giriş sınavından (YÇS) yararlanacaklardır" maddesi gereğince ve "06.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5203 Sayılı Kanun ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulamada olan 4112 Sayılı Kanun gereği Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına ılişkin Belge sahibi olan kişiler, 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ılişkin Belge sahibi olarak değerlendirilecek" adaylar da bu sınava girebilirler.), (b) anne veya babası, işi veya görevi nedeniyle adayın eğitim aldığı süre ile eş zamanlı en az üç yıl süreyle yurt dışında kalmış ve bu durumunu resmi makamlardan alacağı yazı ile belgelendirmiş olması ve (c) anne veya babasının yurt dışında bulunduğu süre içinde Türkiye'de lise eğitimine denk sayılan ortaöğretimin (lise veya dengi okulun) son üç sınıfını yurt dışında okumuş ve bu durumunu, ortaöğretimin her yılı için ayrı ayrı olmak üzere, aldığı dersleri ve bunlarda sağladığı başarıyı (dersteki notunu) gösteren transkriptlerle belgelendirmiş olması (Türkmenistan'da eğitim gören adaylar için 12 yıllık temel eğitimin son üç yılını bu ülkede okumuş olmaları şartı aranmaktadır.) gerekmektedir.

Sınava katılmak isteyen adayların, ÖSYM'nin Ankara'daki Merkezinden, Dış Temsilciliklerimizden veya ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden alacakları Kılavuz ve Aday Bilgi Formunu, kılavuzda açıklanan şekilde ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra, sınav ücreti olarak 50 ABD Doları, 40 Euro veya bu döviz türlerinin karşılığı YTL'yi ya da konvertibl dövizi kılavuzda belirtilen banka hesabına yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte en geç 28 Nisan 2008 tarihinde ÖSYM'de olacak şekilde, "ÖSYM-SHB 06538 Bilkent Ankara-TÜRKıYE" adresine posta ile iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.


Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional