Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        17 Haziran 2019 Pazartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 11056
Haber Tarihi: 25.8.2008

YLSY Başvuruları Başladı

YLSY Başvuruları Başladı
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından yerleştirme işlemleri yapılan Yurtdışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvurular başladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından yerleştirme işlemleri yapılan Yurtdışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvurular başladı.

Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde adayların başvurduğu alanın puan türünde LES, ALES (SAY-SÖZ-EA) sınavlarından aldıkları puanların en yüksek olanı dikkate alınacaktır.

Verilecek burslara, başvurma koşullarına uyan (Bk. 2.1) en az lisans derecesine sahip adaylar başvurabilirler.

Verilen burs karşılıklı olup bursu alan aday, yurtdışında öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adına burs kazandıkları yükseköğretim kurumlarında / kurumlarda veya bu kurumların uygun göreceği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getireceklerdir.

Adayların, yurtdışına gönderilmeleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen koşullara uymaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuattaki koşullara uymadıkları tespit edilenler, bu seçimden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Programlara yerleştirilen adaylardan resmi bir görevde çalışanların görevlerinden istifa etmeleri istenecektir.

Yurtdışına gönderilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak (Yurtdışında bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.),
c) 2006-LES-Aralık dönemi sonuçlarının ALES' e dönüştürülmüş puanı (LES / ALES dönüşümü yapmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini kullanabilirler.) veya 2007-ALES-Mayıs, 2007-ALES-Aralık, 2008-ALES-Mayıs dönemi puanı, tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
d) 1982 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak; alanı ile ilgili (tezli veya tezsiz) yüksek lisans derecesine sahip olanlar ile bayanlar ve askerliğini yapmış erkek adaylar için 1981 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.),
e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
f) Lisans öğreniminde normal öğrenim programını en fazla bir yıl gecikmeli tamamlamış olmak (hazırlık sınıfı hariç),
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilememesi nedeni ile yüksek lisans (tezsiz yüksek lisans dahil) öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.),
h) Sağlık durumu yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak (normal iletişim kurabilmekonuşabilme gücüne, eğitim ve öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak. (Yerleştirilen adaylardan sağlık raporu istenecektir.),
i) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “dört üzerinden 2.75”, “on üzerinden 7,00 ", “yüz üzerinden 70,00 " veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kabul edilmeyecektir.).

DİKKAT! Yukarıdaki koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adaylar, yerleştirme işlemine alınmış, hatta bir programa yerleştirilmiş olsalar bile, bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Yurtdışında lisansüstü öğrenimi görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 25/08/2008-05/09/2008 tarihleri arasında http://ylsy.osym.gov.tr. internet adresinden yapacaklardır. Tercih işleminden önce yerleştirme ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekmektedir. Adaylar tercih yapmak için internette ilgili alana, T.C. Kimlik Numaraları ile şifrelerini kullanarak girebileceklerdir. Buraya girilecek şifre adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, sınava başvuru esnasında edindikleri şifredir. Bu şifreyi unutan adaylar ile şifresi olmayan adaylar, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine şahsen başvurarak yeni şifrelerini edineceklerdir. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresleri http://www.osym.gov.tr. internet adresinden yayınlanmaktadır. Bu şifre daha sonra ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapılacak tüm işlemlerde de kullanılacağından,
adayların bu şifreyi unutmayacakları şekilde belirlemeleri yararlarınadır. Adayların yerleştirme işlemine alınabilmeleri için yerleştirme ücretini bankaya yatırmış, başvuru ve tercih işlemlerini elektronik ortamda yapmış olmaları gerekmektedir.

Yerleştirme işleminde, adayların LES puanı ALES puanına dönüştürülecek (LES / ALES dönüşümü yapmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini kullanabilirler.) ve ALES puanı olarak işleme tabi tutulacaktır.

Yerleştirme İşlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin, P programını Aday A birinci tercihinde, Aday B üçüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse, ayrıca P programı için puanı yeterliyse ve aday B ilk iki tercihine puanı yetmediği için seçilmemişse P programına aday A değil, puanı yüksek olduğu için aday B seçilecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene; eşitlik yine sürdüğü takdirde doğum yılı büyük (yaşı küçük) olan adaya öncelik verilecektir.

LES (ALES' e dönüştürülmüş),veya ALES’e birden fazla girmiş adayların yerleştirmeye esas olacak puanlarının hesaplanmasında bu sınavlarda aldıkları en yüksek ilgili puanı kullanılacaktır. Şimdiye kadar yapılmış olan 2006 Aralık LES sonuçlarının ALES 'e dönüştürülmesi veya 2007 Mayıs, 2007 Aralık ve 2008 Mayıs döneminde yapılan ALES' ten tercih edebileceği programın puan türünden en az 75 ve üstü puanlardan en büyüğü geçerli sayılacaktır.

Kılavuzda yayınlanan tablolarda yer alan bilgiler konusunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bilgi alınabilir.


Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional