Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        18 Eylül 2021 Cumartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 7188
Haber Tarihi: 12.9.2007

2007 Kasım Dönemi KPDS Başvurusu

2007 Kasım Dönemi KPDS Başvurusu
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

 

KPDS Sınavına, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personel katılabilir. Ayrıca, personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir.

Yurtdışında Görevlendirilecek  Memurların  Seçim  Esaslarına  Dair  Yönetmelik'in  değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin  de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddenin B fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak;

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde   

olması gerekmektedir. Bu nedenle, halen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve  kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunlarının bu sınava katılmaları mümkündür.

5 Eylül 2006 tarih ve 26280 sayılı Resmi Gazetenin "Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in Giriş Sınavları adlı 5. Maddesinin 3. fıkrasında: "Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların ÖSYM tarafından yapılan KPDS'den en az  80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların ÖSYM tarafından yapılan  KPDS'den en az 50 (elli) puan veya  eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Ancak dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabancı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir, meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz." hükmü yer almaktadır.

28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği" Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavına (YDUS) ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu yönetmeliğin İkinci Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafından yapılacak bilim sınavına (YDUS); KPDS veya ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir." hükmü yer almaktadır.

    Doçentlik Bilim Sınavına  Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.

    Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

    Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

    Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışındaki yurtdışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan alması veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması koşuluyla yapılmasına,  b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise  alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiştir. Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.

    Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.  

 

3. Sınav, 11 Kasım 2007 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa’da yapılacaktır.

    Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunancadan yapılacaktır.

 

Başvuru evrakı 14-21 Eylül 2007 tarihleri arasında (Sınav ücreti 14-19 Eylül 2007 tarihleri arasında yatırılacaktır.) başvuru merkezlerinden ücreti karşılığı alınabilir. Üniversite Rektörlükleri KPDS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri http://www.osym.gov.tr  internet adresinden öğrenilebilir.

 

2007-KPDS Kasım döneminden itibaren başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 2006-KPDS Mayıs, Kasım veya 2007-KPDS Mayıs Dönemi sınavlarından birine başvuran adaylar, 2007-KPDS Kasım Dönemi başvurularını; Bireysel olarak İnternet aracılığıyla,

Yukarıda belirtilen dönemlerde KPDS'ye başvurmamış adaylar ve yabancı uyruklu adaylar ise 2007-KPDS Kasım Dönemi başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.

ÖSYM


Okuyucu Yorumları

İlk Yorum Yazan Siz Olun

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional