Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        26 Mayıs 2019 Pazar
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 26706
Haber Tarihi: 02.05.2008

2008 KPSS Lisans Başvuru Şartları

2008 KPSS Lisans Başvuru Şartları
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılacak olan KPSS Lisans başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Bu sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

2008-KPSS LİSANS’a son başvuru tarihi olan 09 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde, 2008-KPSS ÖNLİSANSORTAÖĞRETİM’e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ise ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar. Bu nedenle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, 21 Eylül 2008 tarihinde yapılacak olan önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınava başvuramayacaklardır.

Bir adayın her iki sınava da katılması mümkün değildir. Bu sınava başvurmuş olan adaylar, her ne sebeple olursa olsun 21 Eylül 2008 tarihinde yapılacak olan önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların KPSS-LİSANS başvuruları iptal edilir.

Sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz. Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

Sınava başvuracak adayların ayrıca aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) En az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflasgibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
dolayı hükümlü bulunmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
6) KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alacak “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut
sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.). KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alacak “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


Okuyucu Yorumları

İlk Yorum Yazan Siz Olun

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional