Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        26 Mayıs 2019 Pazar
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 27751
Haber Tarihi: 02.06.2007

2007 KPSS Öğretmen Adayları için Milli Eğitim Bakanlığı Duyurusu

2007 KPSS Öğretmen Adayları için Milli Eğitim Bakanlığı Duyurusu
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı.
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2007-2 atama
döneminde (Ağustos-2007); İlgi (a) ve (b) Yönetmelikler ile ilgi (c) Karar çerçevesinde hazırlanacak olan
2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda yer alacak hükümler doğrultusunda 10.000
kadrolu, 20.000 sözleşmeli olmak üzere toplam 30.000 öğretmen ataması gerçekleştirilecektir.
Eğitim kurumlarımızda oluşacak öğretmen ihtiyacı belirlenerek, atama yapılacak alanlar, kontenjanları,
taban puanları, atama takvimi, başvuru ve onay süreci, genel ve özel şartlar gibi bilgiler 2007 yılının
Ağustos ayının ilk haftalarında Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan
2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda belirtilecektir.
AÇIKLAMALAR
1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi
olmayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararının 7 ve 8inci maddelerinde belirtilen
nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleri ile sınırlı olmak ve
belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye
Kurulunun 119 sayılı Karar eki Çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını
tamamlamayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları
takdirde pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine
başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak başvuruları kabul edilecektir.
2. Aynı alana atanacakların KPSSden alınan KPSSP10 puan üstünlüğü esas alınır. Puanların eşit olması
durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri
testindeki doğru cevap, bunun da eşit olması durumunda bütün testlerdeki toplam doğru cevap sayısı
fazla olana, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.
3. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları hâlinde bu yükümlülüğe ilişkin
borcunu ödemiş olması gerekir.
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararının geçici 2nci maddesine göre;
Karar eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek
öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki
çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirileceklerinden
başvuruları alınacaktır. Ancak, bu kapsamda olanlar alanlarının ve adlarının değiştiğini okullarından
alacakları belgeyle belgelendireceklerdir.
5. Talim ve Terbiye Kurulunun 24/01/2006 tarihli 8 nolu Ek Kararın geçici 7nci maddesine göre; lisans
öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar, lisans
döneminde aldıkları kredinin en az %30 u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar
alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen
Bilgisayar alanına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2007 yılı atama dönemiyle
sınırlı olmak üzere Bilgisayar alanına başvurabileceklerdir.
6. 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararından önce Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptırıp mezun olanların, söz konusu Senato Kararı doğrultusunda
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine
başvuruları kabul edilecektir.
7. KPSS sonuç belgesinde yer alan KPSSP10 puanı, atamaya esas olan alan ve mezun olunan yüksek
öğretim programı bilgileri Öğretmenlik İçin Elektronik Başvuru Formuna otomatik olarak
yansıtılacağından, ilgililerin mağdur olmamaları için KPSS başvurusunda gerçek durumlarını gösteren
bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir.
2
8. Pedagojik Formasyon aranacaklarda; "Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans”, Millî
Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde yurt
içinde açılan "Pedagojik Formasyon” ve 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği” Sertifika
Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlayanlar. Bu kapsamda açılmayan yurt dışındaki
üniversitelerden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil) alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli
değildir.
9. İngilizce alanına, yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının Talim ve Terbiye
Kurulunun 119 sayılı Kararı kapsamındaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim
yapan bölümlerinden mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak
gösterilen programlardan mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(KPDS)”nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar başvurabileceklerdir.
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olma koşulu aranmaksızın Almanca ve
Fransızca Öğretmenliği bölümleri ile Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup Bakanlıkça
veya Bakanlık ile YÖK işbirliği ile açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da
Pedagojik Formasyon Programını başarıyla tamamlayanlar en az 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını
belgelendireceklerdir.
ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla
birlikte (*):
1)  Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla
hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,
2)  Sağlık durumunun Türkiyenin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel
olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alınacak "Öğretmen olur.” kayıtlı
sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,
3)  Öğretmenlik için yapılacak başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
4)  Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,
5)  Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden öğretmenlik için son başvuru
tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
6)  Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye
Kurulunun 119 sayılı Kararında belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği
Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,
7)  "Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans”, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim
Kurulu işbirliği ile açılan 21 kredilik "Pedagojik Formasyon”, 33 kredilik "İlköğretim Sınıf
Öğretmenliği” ve İngilizce Öğretmenliği için 31 kredilik "İngilizce Öğretmenliği Sertifikası”
Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından
aranmaz),
8)  Öğretmenlik başvurusu yaptığı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru
tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sınıflarında girilen sınav
sonuçları geçersizdir),
9)  ÖSYMce yapılacak KPSSP10da atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde
puan almış olmak,
10) Askerlik yükümlüsü olanlara başvuruları esnasında, elektronik başvuru formunda yer alan, "Askerlik
hizmetimi yaptım.”, "Askerlik hizmetimi yapmaktayım.”, "Askerlik hizmetinden muafım.” ya da
"Askerlik hizmetim tecil edilmiştir.” seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan etmek ve atanması
durumunda beyan ettiği seçeneği belgelendirmek,
şartları aranır.
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.


Okuyucu Yorumları

İlk Yorum Yazan Siz Olun

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional