Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        21 Mayıs 2019 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 8618
Haber Tarihi: 02.01.2007

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

Ba

k

şvuru http://www.meb.gov.tr, http://ilsis.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olanılavuza göre 15 – 22 Ocak 2007 tarihleri arasında yapılacaktır.

��

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr , http://ilsis.meb.gov.tr veya http://digm.meb.gov.tr

internet adreslerinden aday taraf

kimlik numaras

girece

ından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Aday başvuru için T.C.ını girecek, sistemden kendisine ait bilgiler geldikten sonra, diğer bilgileri ve sınavaği ili girecektir.

��

kontrol edilerek sistemden onaylanacakt

Adayın başvurusu görev yaptığı okul veya kurum müdürlükleri tarafından adaya ait bilgileriır.

��

Bankaya para yatırmayan ya da yanlış hesaba yatıran aday başvuru yapamayacaktır.

��

olarak onaylay

Aday başvuru işlemlerinden önce sınav kılavuzun dikkatlice okumalıdır, başvuruyu elektronikınca kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş olacaktır.

SINAV ÜCRET

İ:

Aday; 30 YTL s

T.C. Ziraat Bankas

ınav ücretini 15–22 Ocak 2007 tarihleri arasında;ı A.Ş. Beşevler Şubesi 5500537–5001 nolu hesaba, Türkiye Vakıflar Bankası

T.A.O Ankara Merkez

Şubesinin 2071082 nolu hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat

Ş

arac

ubesinin 44000014 nolu protokollü sınav gelirleri hesabına “Kurumsal Tahsilât Programıılığı ile yatırılacaktır. Aday bankaya havale ya da başka bir masraf ücreti yatırmayacaktır.

SINAV YER

İ:

Ankara ve

İstanbul il merkezleri.

SINAV TAR

04

İHİ:Şubat 2007 Pazar günü Saat:10.00’ da

SINAV UYGULAMASI:

��

Sınav merkezi sistemle, tek oturum, 110 dakika olarak uygulanacaktır.

��

Sınavda her grup için 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan soru kitapçığı

kullan

ılacaktır.

��

pasaport) ile s

Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veyaınava girecektir.

��

Sınav giriş belgesi 26 Ocak 2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr

internet adresinde yay

ınlanacaktır.

��

Kimlik kartları yanlarında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

��

Sınavda sorulacak soru ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr

internet adresinde

05 Şubat 2007 tarihinde yayınlanacaktır.

��

yap

SINAV KONULARI:

Yurt D

ışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavında adaylara sorulacak soru alanları

ve puan de

ğerleri tabloda belirtilmiştir.

I Türkçe

(

25

II

Sosyal Bilimler

Türkçe yi doğru kullanma, dilbilgisi ve anlam bilgisi)

(Atatürk

Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Co

Bilgileri)

İlkeleri ve T.C. İnkılâp Tarihi, Türk Tarihi, Türkğrafyası, Vatandaşlık

25

III Mesleki Bilgi 25

IV

Genel Kültür

(Matematik, Uluslararas

Edebiyat

ı Kuruluşlar, Ekonomi, Türkı, Milli Eğitim Mevzuatı )

25

T O P L A M 100

SINAV DE

ĞERLENDİRMESİ:

��

okutulacakt

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyleır.

��

formülü kullan

Okutma sonucunda, sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100]ılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

��

soru e

Değerlendirme yapılırken doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak herşit puan aralığına sahip olacaktır.

��

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 50 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

��

ayr

En yüksek puan alandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda; her branş ve ülke grubu içinı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

*

7 (yedi) ve daha fazla öğretmen seçilecek branşlarda seçilecek sayının % 50 fazlası,

*

(alt

1 (bir) ya da 2 (iki) öğretmen seçilecek branşlarda ilk 5 (beş), 3 (üç), 4 (dört), 5 (beş) ya da 6ı) öğretmen seçilecek branşlarda ilk 10 (on) aday,

*

temsil yetene

Son aday ile aynı puanı alan diğer adaylarği sınavına çağrılacaktır.

İ

LETİŞİM ve DUYURU:

S

ınavla ilgili duyuru ve ilanlar Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığının

http://www.meb.gov.tr

ve http://digm.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

S

Millî E

ınav sonuçları 22 Şubat 2007 tarihinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilecek, ayrıcağitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

SINAV

İTİRAZLARI:

��

Teknolojileri Genel Müdürlü

yap

Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtirazlar Eğitimğüne dilekçeyle yazılı olarak veya BİMER ile elektronik ortamdaılabilecektir.

��

yap

Sınav sorularına itirazlar; soruların internette yayınlanmasından itibaren en geç 10 gün içindeılabilecektir.

��

yap

Sonuçlara itirazlar ise; sonuçların internette duyurulmasından itibaren en geç 3 işgünü içindeılabilecektir.

��

Yazılı ve elektronik ortamdan yapılacak itirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası

Be

5495218/5001 numaral

şevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’ninı hesabına 10 (on) YTL inceleme ücreti yatıracaktır.

S

2007/SD No: 01

ınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

��

olmayan dilekçeler dikkate al

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontuınmayacaktır.

��

aday dâhil hiçbir ki

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında,şi ya da kuruma verilemez ve gösterilemez Bu konuyla ilgili itiraz başvuruları

dikkate al

ınmayacak adaya cevap yazısı gönderilmeyecektir.

��

ba

yat

Başvuru ve sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan,şarılı olamayan, birden fazla ücret yatıran veya başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretiırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.
Adaylar sınav binasında sigara içmeyecek, içenler hakkında 4207 sayılı kanun gereğince işlemılacaktır.

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional