Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        26 Mayıs 2019 Pazar
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 14019
Haber Tarihi: 01.02.2007

Mesleki Yeterlilik Sınavı

Mesleki Yeterlilik Sınavı
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

SINAVIN ADI:

Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklar

SINAV BA

ında 2007–2008 Eğitim – Öğretim Yılında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi İçin Gerçekleştirilecek “ Mesleki Yeterlilik SınavıŞVURUSU:

��

adresinden aday taraf

Başvuru işlemleri 15Ocak-02Şubat 2007 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internetından bireysel başvuru olarak yapacaktır.

��

di

Aday başvuru için T.C. kimlik numarasını girecek, sistemden kendisine ait bilgiler geldikten sonra,ğer bilgilerini girecektir.

��

sistemden onaylanacakt

Adayın başvurusu bağlı olduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından aday bilgileri kontrol edilerekır.

��

Bankaya para yatırmayan ya da yanlış hesaba yatıran aday başvuru yapamayacaktır.

SINAV ÜCRET

İ:

Aday;

40 YTL sınav ücretini 16–22 Ocak 2007 tarihleri arasında;

��

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi 5500537–5001 nolu hesaba,

��

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ankara Merkez Şubesinin 2071082 nolu hesaba veya

��

protokollü s

Aday bankaya havale ya da ba

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat Şubesinin 44000014 noluınav gelirleri hesabına “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatırılacaktır.şka bir masraf ücreti yatırmayacaktır.

SINAV YER

İ:

ANKARA ve

İSTANBUL

SINAV TAR

18 Mart 2007

İHİ:Pazar günü Saat:10.00’ da

SINAV UYGULAMASI:

��

di

Sınav; Matematik (İngilizce), Fizik (İngilizce), Kimya (İngilizce), Biyoloji (İngilizce) branşları veğer branşlar için 110 dakika merkezi sistemle, tek oturum olarak uygulanacaktır.

��

di

Sınavda Matematik (İngilizce), Fizik (İngilizce), Kimya (İngilizce), Biyoloji (İngilizce) branşları veğer branşlar için 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan soru kitapçığı

kullan

ılacaktır.

��

pasaport) ile s

Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veyaınava girecektir.

��

adresinde yay

Sınav giriş belgesi 05 Mart 2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internetınlanacaktır.

��

Kimlik kartları yanlarında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

��

Sınavda sorulacak soru ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr

internet adresinde

21 Mart 2007 tarihinde yayınlanacaktır.

��

yap

Adaylar sınav binasında sigara içmeyecek, içenler hakkında 4207 sayılı kanun gereğince işlemılacaktır.

S

2007/SD No:–04

ınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

SINAV KONULARI:

��

Görevlendirilecek Ö

sorular

Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında 2007–2008 Eğitim – Öğretim Yılındağretmenlerin Seçimi İçin Gerçekleştirilecek “Mesleki Yeterlilik Sınavıının tamamı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.

��

Mesleki Yeterlilik Sınavında sorulacak soru alanları tabloda belirtilmiştir.

Dersin Ad

ı Soru Adeti

MATEMAT

İK – FİZİK – KİMYA – BİYOLOJİ BRANŞLARI

Genel Kültür

��

Türkçe

��

Türk Tarihi

��

Türk Kültür ve Medeniyeti

��

Atatürk İlke ve İnkılâpları

��

Türkiye coğrafyası

��

Vatandaşlık

��

40

Matematik

Ö

Matematik (

Fizik (

Kimya (

Biyoloji (

ğretmenlik Meslek Bilgisi 40İngilizce)İngilizce)İngilizce)İngilizce)

*Bran

şlarından girecek adaylara İngilizce soru

20

TOPLAM 100

D

İĞER BRANŞLAR

Genel Kültür

��

Türkçe

��

Türk Tarihi

��

Türk Kültür ve Medeniyeti

��

Atatürk İlke ve İnkılâpları

��

Türkiye coğrafyası

��

Vatandaşlık

��

40

Matematik

Ö

ğretmenlik Meslek Bilgisi 40

Adaylar

ın Tercih Edecekleri Yabancı Dil 20

TOPLAM 100

SINAV DE

ĞERLENDİRMESİ:

��

okutulacakt

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyleır.

��

Okutma sonucunda, sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100]

formülü kullan

ılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

��

soru e

Değerlendirme yapılırken doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak herşit puan aralığına sahip olacaktır.

��

Değerlendirme 100 puan üzerinden her branş için ayrı ayrı başarılı sayılacaktır.

��

Hatalı soru / sorular çıkarılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

��

S

bran

ça

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “Mesleki Yeterlilikınavısonunda öğretmen ihtiyacı sayısının Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizceşları için %50, diğer branşlar için %80 fazlası başarı sıralaması yapıldıktan sonra mülakatağrılacaktır.

İ

LETİŞİM ve DUYURU:

S

yap

S

ınavla ilgili duyuru ve ilanlar MEB Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü tarafındanılacaktır.ınav uygulama durusu Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet

S

2007/SD No:–04

ınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

adreslerinden

S

10 Ocak 2007 tarihinde yayınlanacaktır.ınav sonuçları 03 Nisan 2007 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr

internet adreslerinde yay

ınlanacaktır.

SINAV

İTİRAZLARI:

��

Teknolojileri Genel Müdürlü

yap

Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtirazlar Eğitimğüne dilekçeyle yazılı olarak veya BİMER ile elektronik ortamdaılabilecektir.

��

yay

Adaylar sınav sorularına itirazını; soruların http://www.meb.gov.tr internet sitesindeınlanmasından sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, sonuçlara itirazını ise; sonuçların

http://www.meb.gov.tr

yapacakt

internet sitesinde yayınlanmasından sonra en geç 3 (üç) işgünü içerisindeır.

��

bildirilecektir.

İncelenen itirazlar 10 gün içinde ilgili Genel Müdürlük tarafından cevaplandırılarak adaylara

��

Ankara

numaral

Yazılı ve elektronik ortamdan yapılacak itirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası BeşevlerŞubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218/5001ı hesabına 10 (on) YTL inceleme ücreti yatıracaktır

��

olmayan dilekçeler dikkate al

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontuınmayacaktır.

��

aday dâhil hiçbir ki

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında,şi ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Bu konuyla ilgili itiraz başvuruları

dikkate al

ınmayacak adaya cevap yazısı gönderilmeyecektir.

��

ba

yat

Başvurusu ve sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan,şarılı olamayan, birden fazla ücret yatıran veya başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretiırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional