Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        15 Kasım 2019 Cuma
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 5427
Haber Tarihi: 17.9.2008

Uzman Yardımcılığı ve Uzman Hukukçu Yardımcılığı Giriş Sınavı

Uzman Yardımcılığı ve Uzman Hukukçu Yardımcılığı Giriş Sınavı
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 18 adet “uzman yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) ÖSYM tarafından 30 Haziran - 01 Temmuz 2007, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 360 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 360 ıncı sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
2) KPSS’nın yabancı dil test sınavında, toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak,
3) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,
4) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren;
a) Siyasal Bilgiler Fakültesi (Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve varsa diğer bölümlerinden), İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinden,
b) İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültelerinin sosyal bilimler eğitimi veren bölümlerinden,
c) Üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren aşağıda sayılan bölümlerinden; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi bölümleri ile Endüstri Mühendisliği bölümü,
d) Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Eğitimi Bölümü, veya yukarıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
5) 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),
6) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.

GİRİŞ SINAVI
Sınav Tarihi: 01-02 Kasım 2008
Sınav Saatleri: Sabah 9:00, Öğleden Sonra 14:00
Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci / ANKARA
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.


SINAV BROŞÜRÜ
Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya Kurulun internet sayfasından temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgeler, en geç 07 Ekim 2008 tarihi saat 17:00’ye kadar ulaşacak şekilde Kurul’un Ankara’daki merkezine şahsen teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda aranılan şartları taşıdığı anlaşılan adayların isim listeleri Kurulun internet sayfasında yayınlanacaktır. Sınava Giriş Belgeleri 13.10.2008-14.10.2008 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar adaylara elden verilecek ve bu tarihten sonra elden alınmayan belgeler adayların adreslerine posta ile gönderilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156
06530 ANKARA
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15
Süzer Plaza Kat: 3 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0212) 334 56 09
334 56 10


Okuyucu Yorumları

İlk Yorum Yazan Siz Olun

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional