Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        15 Kasım 2019 Cuma
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


Ziyaret Sayısı : 9045
Haber Tarihi: 26.11.2008 11:10:55

SPK Personel Giriş Sınavı

SPK Personel Giriş Sınavı
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda; Sistem Çözümleyicisi, Mühendis ve Teknisyen olarak görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1)
a) 1 Adet Mühendis için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (2008-KPSS Lisans); KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7 ve KPSSP8 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 20 kişi,
b) 5 adet Sistem Çözümleyicisi ve 1 adet Mühendis için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (2008-KPSS Lisans); KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi,
c) 4 Adet Teknisyen için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans); KPSSP94 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 80 kişi,
sınava katılabilecektir.

Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

3) a) Mühendis için Üniversitelerin; Makine Mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullar mezunu olmak.
b) Sistem Çözümleyicisi/Mühendis için Üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullar mezunu olmak.
c)Teknisyen için Lise dengi okulların elektrik, tesisat teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, soğutma ve iklimlendirme, makine, makine teknolojisi bölümleri mezunu olmak.

4) 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1973 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.)

5) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: 27 Aralık 2008
Sınav Saatleri:
1 adet Mühendis kadrosu için : 14:00
5 adet Sistem Çözümleyicisi ve 1 adet Mühendis kadrosu için : 09:00
4 adet Teknisyen kadrosu için : 14:00
Sınav Yeri: Sermaye Piyasası Kurulu
Eskişehir Yolu 8.Km No:156 ANKARA
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkez binasından ve İstanbul Temsilciliği’nden alınabilir.

Ayrıca Kurul’un internet sayfasından da “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgeler, en geç 05 Aralık 2008 saat 17:00’ye kadar ulaşacak şekilde Kurul’un Ankara’daki merkezine teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1) Nüfus kimlik cüzdanının fotokopisi,
2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) (Kurul tarafından aslı görüldüğünde onaylanabilir)
3) Özgeçmişi (özgeçmişin, baba ve annesinin adlarını, meslek ve işlerini, adayın ilk, orta ve yüksek öğrenimini gördüğü okulları, yerleri ve yıllarını, yüksek öğrenimden sonra hangi kurumlarda hangi görevleri ifa ettiğini belirtecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir),
4) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,
5) 3 adet vesikalık resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş).
(Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.)
Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:
1) Nüfus kimlik cüzdanının onaylı örneği
2) KPSS Sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
3) Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
4) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge (Sınavı kazanan adaylar askerlikle ilişiği bulunmadığına ilişkin belgeyi getirmedikleri takdirde sınava giriş koşullarını yerine getirmemiş olmaları nedeniyle işe başlatılmayacaklardır.)
5) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydı belgesi aslı
6) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğunu gösterir, tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
7) 8 adet vesikalık resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına
katılabileceklerin isimleri, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde, 22.12.2008 tarihinden itibaren ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınava Giriş Belgeleri 25.12.2008 - 26.12.2008 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar adaylara elden teslim edilecektir.

SINAV KONULARI

a) Mühendis için (Sınav İngilizce Yapılacaktır):
• Termodinamik
• Isı transferi
• Akışkanlar
• Statik ve dinamik
• Mukavemet ve makine elemanları
• Makine teorisi, makine dinamiği ve kontrol
• Genel matematik
• Ölçme teknikleri ve ölçüm aletleri
b) Sistem Çözümleyicisi/Mühendis için (Sınav İngilizce Yapılacaktır):
• Yazılım Mühendisliği Kavramları
• Yazılım Mimarisi
• Sistem Mimarisi
• Programlama Dilleri
• Algoritmalar ve Veri Yapıları
• Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
• İşletim Sistemleri
• Özdevinirler Kuramı ve Biçimsel Diller
c) Teknisyenler için:
• Temel Bilgisayar Kavramları
• Bina Teknik İşletim Kavramları
• Elektrik Kavramları ve Uygulamaları
• Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Kavramları

SINAVIN ESASLARI

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adayda başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda başarılı olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurulun ilan panosu ve Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurul tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurul sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurulun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.


Okuyucu Yorumları

İlk Yorum Yazan Siz Olun

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional