Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        8 Ağustos 2022 Pazartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


ÜDS Sınav Kuralları

ÜDS Sınav Kuralları
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 08.45'de sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir. Salonda 2008-ÜDS Mart Dönemi Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır.

Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.

Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.

Adayların sınava

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz vb. haberleşme araçlarıyla,

cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

silah vb. teçhizatla

girmeleri ve sınav süresince adayların,


birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,


salondaki görevlilere soru sormaları,


birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,


sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,


sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt kullanmaları,


başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri,


sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları


sınav kurallarına aykırıdır.

Sınav görevlilerince tutanak veya raporla ÖSYM’ye kopya çektikleri bildirilen veya cevap dağılımlarında istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan taramalarda, her ne şekilde olursa olsun, ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları kısmen veya tümüyle iptal edilir; kopya işlemlerinde varsa aracılık yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekir.

Aday sınav kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları ve sınavlarının geçersiz sayılacağı Salon Sınav Tutanağına açıkca yazılacaktır. Adayların cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazmaları ve işaretlemeleri gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavlarının değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Aday tarafından yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde bu durum Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. Bu yüzden adayların bu konuya önem vermeleri gerekir.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kağıdı ile sınava giriş ve kimlik belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı, cevap kağıdı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayı unutabilirler. Böyle bir durumda aday derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kağıdı, soru kitapçığı veya sınava giriş ve kimlik belgesi eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.


Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional