Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        21 Ocak 2022 Cuma
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

YDUS

ÖSYM SINAVLARI

MEB SINAVLARI

DİL SINAVLARI


YDUS Başvuru Koşulları

YDUS Başvuru Koşulları
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurabilmek için;

a) Türkiye'de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,
b) Sınava başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,
c) ÜDS veya KPDS'den geçerli puana sahip olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

e) Devlet Memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak,
f) 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayılan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresini asistanlık
giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirecek olmak,
g) Ilgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık eğitimi yapacakları dal için Tüzüğe ekli Çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun'un 35/e maddesinin "33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir. "
hükmüne uygun olmalıdır.
ı) Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kılavuzda bulunan şartlara durumları uymadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional