Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        27 Ocak 2021 Çarşamba
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


ALS Sınavın Kapsamı (İçeriği)

ALS Sınavın Kapsamı
Sınavda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Test, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda adaya tek bir poşet halinde, açılmamış bir şekilde verilecektir.
Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacaktır. Poşet adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir.

Her aday için farklı numarada basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır. Adaylar verilen soru kitapçığı ve cevap kağıdının kendilerine ait olup olmadığını ve cevap kağıdı üzerindeki soru kitapçığı numarasının soru kitapçığının üzerinde basılı numara ile aynı olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen soru kitapçığı ve cevap kağıdı kendilerine ait olmayan adaylar salon başkanına başvurarak kendilerine ait evrakın ya da aynı numaraları taşıyan yeni bir evrakın (başka bir adaya ait olmayan) kendilerine verilmesini sağlamalıdır. Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kağıdını kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kağıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kağıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Adaya verilen soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasıyla cevap kağıdı üzerindeki numaranın aynı olması, cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, çok önemli bir bilgidir. Bir adayın kullandığı soru kitapçığının üzerinde basılı olan numara ile kullandığı cevap kağıdının üzerinde basılı olan numaranın farklı olduğu durumlarda bu adayın cevap kağıdı değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

3.1 YAZILI SINAVIN KAPSAMI

Sınavda uygulanacak test, ilköğretim düzeyinde olacaktır. Bu testte;

Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk ılkeleri ve ınkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Millî Coğrafya (4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Bu sınavla adayların, sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Test soruları ilköğretim okulu öğrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olacaktır.

Testin cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).


Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional