Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        27 Ocak 2021 Çarşamba
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


ALS Hakkında Genel Bilgi

ALS Genel Bilgi
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görecekleri seçmek amacıyla yazılı sınav yapılacaktır.
1.1 Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Nisan 2011 Cumartesi günü yapılacaktır. Yazılı sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.

1.2 Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır.

1.3 Yazılı sınav sonuçları, en yüksek puan alan adaydan başlanarak genel başarı sırasına konulacak ve değerlendirme sonucunda çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.

1.4 Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2. seçim aşaması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

a) Ön Sağlık Muayenesi
b) Bedeni Yeterlilik Testleri
c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)
ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)
d) Mülakat
e) Sağlık Muayenesi
1.5 Askeri liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri TıpFakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri liselerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, DenizLisesi Heybeliada/ıSTANBUL'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar AskeriHava Lisesi BURSA'da, GATF adına belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlıMaltepe Askeri Lisesi/ıZMıR’de öğrenim görme hakkını elde edeceklerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına askeri liselere alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Kara Harp Okuluna, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz lisesine alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Deniz Harp Okuluna gönderileceklerdir. HavaKuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askeri Hava Lisesine alınacak öğrenciler, 11. sınıf sonunda uçuş sağlıkmuayenesine tabi tutulacaklardır. Uçuş sağlık muayenesi sonucunda "Uçucu Yetiştirilmeye
Elverişli Değildir." raporu verilenlere üniversite yerleştirme sınavına girme hakkı tanınacak, bu öğrencilerdenGülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği diğer üniversitelerikazananlar fakülte ve yüksekokullara (FYO) gönderilecek, bu okullardan mezun olduktan sonra HavaKuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlerine devam edeceklerdir. Üniversite sınavı sonucunda başarılıolamayanlar ise Kuvvet Komutanlıkları arasında yapılacak protokollere bağlı olarak diğer Harp Okullarındaeğitimlerine devam edeceklerdir. GATF adına alınan öğrencilere askeri lise öğrenimlerinin sonyılında sadece GATF adına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına(LYS) girme hakkı verilir. uöğrencilerden Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giren ve GATFtercihi olan Türkiye genelindeki tüm sivil öğrenciler ile birlikte yapılan sıralama sonucuna göreGATF’ne alınacak öğrenci miktarı içine girebilenler GATF’ne, diğerleri Kara Harp Okuluna yerleştirileceklerdir. Başvuru sırasında adayların ve velilerin bu koşullara mutlak surette dikkat etmeleri gerekmektedir. Bando Astsubay Hazırlama Okulunu kazanan adaylar ANKARA’da öğrenim göreceklerdir. Bu okuldan mezun olanlar Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna gönderilecektir. Askeri liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.

1.6 Yazılı Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.7 Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.

1.8 Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

1.9 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak bir test uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.10 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salonda girmiş olması, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, kullandığı soru kitapçığı numarası ile cevap kâğıdı numarasının aynı olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.11 Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

1.12 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Müdürlüğü 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.13 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır.Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize belge geçer (faks) veya e-posta yoluyla ulaştırılandilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

1.14 Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet adresinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan ÖSYM Aday ışlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.
Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional