Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        21 Mayıs 2019 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

Ziyaret Sayısı : 34142
Haber Tarihi: 24.01.2008

Aio 2. Dönem Kayıt İşlemleri

Aio 2. Dönem Kayıt İşlemleri
Yorum Ekle
Print Out
Facebook
Twitter
Google
Digg
Del.ici.ous
Mynet Eksenim

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Açık İlköğretim Okulunda öğrenim görmek üzere kayıt basvurusunda bulunacak öğrenci adaylarının, yeni kayıt islemeleri 01 Subat - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde http://aio.meb.gov.tr veya www.aio.meb.gov.tr Internet adresinden yapılacaktır.

1 ) AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİSKİN İSLEMLER

1.1. Kayıt Kabul Kosulları
1. 31.12.2008 tarihi itibariyle 15 yasından gün almıs olanlar,
( Özel eğitime muhtaç olanlar, tutuklu hükümlü olanlar ıslah evinde kalanlar hariç )
2. İlkokul mezunları,
3. İlköğretim okullarının 6.,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dısardan bitirme sınavına basvurup mezun olamayanlar,
5. Yetiskinler II. Kademe Eğitimi Basarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dısında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,


1.2. Basvuru � Kayıt Ücreti
1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası�nın herhangi bir subesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 20,00 (Yirmi) YTL kayıt ücreti yatıracaklardır.
2. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin Okul Aile Birliği hesaplarına da 5,00 (bes) YTL yatıracaklardır.
3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barıs Harekatı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede sehit düsenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.
4. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki banka dekontu bölümüne MUAF yazılacaktır.
5. Açık İlköğretim Okuluna kayıt basvuru islemleri sırasında; yanlıs hesaba ücret yatırma, çift ücret
yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.
 

1.3. Öğrenim Belgesi
1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
görevlilerince kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından alacakları �kayıt örneği� belgelerinin
aslı ile kayıt olabileceklerdir.
3. Okunamayan silinti ve kazıntı yapılmıs, imzasız veya mühürsüz öğrenci belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. İlköğretim okullarının ve orta okulların ara sınıflarından ayrılarak basvuran öğrenci adaylarının en son ayrıldıkları
sınıfa ait not dökümlerinin öğrenim belgelerinde belirtilmesi veya notları gösteren bir belgenin eklenmesi
gerekmektedir.
5. Yurt dısından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüklerince denkliğinin yapılmıs
olması gerekmektedir.
6. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık, ustalık belgelerinin fotokopisi Halk
Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde aslı gibidir seklinde onaylanacaktır.( Bu belgelerin asılları öğrencide
kalacaktır.)
7. Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen kalfalık , ustalık belgeleri geçersizdir.
 

1.4. Nüfus Cüzdanı Sureti
Nüfus cüzdanının fotokopisi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kayıt yapan görevli tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır.
 

1.5. Fotoğraf
Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmis 4,5 x 6 ebatlarında tanınmasına engel teskil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf Halk Eğitimi Merkezinde kayıt yapan görevli tarafından kontrol edilerek teslim
alınacaktır.(fotoğrafın arkasına adı ve soyadı yazılacaktır)

1.6. Öğrenci Dosyası ve Kayıt Evrakının HEM Görevlisi Tarafından Teslim Alınması
Öğrenci dosyası üzerine sırasıyla;
1. Öğrenci numarası bölümüne ön kayıt formunda otomatik olarak verilen öğrenci numarası, adayın adı - soyadı ve T.C kimlik numarası yazılacaktır.
2. Kaydı alan büronun bulunduğu il ,ilçe adı ve adayın basvuru kabul listesindeki sıra numarası yazılacaktır.
3. Kayıt sırasında adaydan alınan belgeler �kayıt belgeleri� bölümündeki kutucuklar isaretlenerek dosya içerisine
konulacaktır.
4. Öğrenci dosyası kayıt islemini yapan görevli tarafından; adı, soyadı, yazılarak imzalandıktan sonra teslim
alınacaktır.
5. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce gönderilen öğrenci dosyaları dısında öğrenci dosyası kullanılmayacaktır.
 

� Internet üzerinden yapılan ön kayıt isleminden sonra alınacak üç nüsha ön kayıt formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra ( özellikle seçilen yabancı dil, seçmeli ders, adres, telefon, sınava giris yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığının ) bir nüshası öğrenciye verilecek, bir nüshası öğrencinin dosyasına konulacak, diğeri de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saklanacaktır.
 

1.7. Kayıt Evrakının Gönderilmesi
1. Öğrenci dosyaları kargo ile üzerinde �KAYIT EVRAKI� ibaresi bulunan kutularla / zarflarla �Adnan Günesoğlu Kampusu Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü Ballıkpınar Köyü Gölbası/ ANKARA� adresine gönderilecektir.
2. Ön kayıt islemi tamamlanan adaylara ait öğrenci dosyaları kayıt kabul listesindeki sıraya göre sıralanıp üst yazı ve
kayıt kabul listeleriyle birlikte her ayın sonunda mutlaka gönderilecektir.
3. Evrakları eksik adayların öğrenci dosyası müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.
 

1.8. Kayıttan Vazgeçmek
1. Kayıttan vazgeçmek isteyenlerin dilekçeleri alınarak, belgeleri kendilerine iade edilecektir.
2. Öğrenim belgeleri kendilerine iade edilen adayların, basvuru kabul listesindeki isimlerinin karsısına �kayıttan vazgeçti � ibaresi yazılacaktır. Ayrıca bu adayların isimleri üst yazıda da belirtilecektir.
3. Belgeleri Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü�ne gönderildikten sonra, herhangi bir nedenle kayıttan vazgeçmek isteyen öğrenci adayları, Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü�ne dilekçe ile basvuracaklardır.
 

1.9. Açık İlköğretim Okulunca İade Edilen Öğrenci Dosyaları
Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü bünyesinde kayıt evraklarının incelenmesi amacı ile kurulan kayıt kabul komisyonunca yapılan inceleme neticesinde evrakların eksik ve yetersiz ( evraklarında eksiklik bulunan, öğrenim belgesi fotokopi olan, öğrenim belgesinde mühür bulunmayan, öğrenim belgesi niteliği tasımayan, ilk okul diplomasında soğuk mühür, imza olmayan, silinti, kazıntı bulunan vb. gibi) olduğu tespit edilen adaylara ait dosyalar basvuruyu alan HEM Müdürlüğüne söz konusu eksiklik ve yetersizliğin giderilmesi amacı ile iade edilecektir. Ayrıca basvurusu iade edilen adaya konu ile ilgili Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce bilgi verilecektir.
� Basvuru ile ilgili tüm is ve islemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ileride doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından son derece önemlidir.
� Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne gönderilen öğrenci dosyalarının, azalması durumunda ihtiyaç duyulan miktar Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü�ne bildirilecektir.


Okuyucu Yorumları

İlk Yorum Yazan Siz Olun

Copyright © 2002- 2010 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional