Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        1 Ağustos 2021 Pazar
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

Aio Öğrenci Hizmetleri

Aio Öğrenci Hizmetleri

Öğrenci Belgesi: Öğrenci Belgesi öğrencinin talebi halinde verilen Açık İlköğretim Okulu Öğrencisi olduğunu gösterir belgedir.

Öğrenci Kimliği: İlk kayıt aşamasında kaydı kabul edilen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere öğrenci kimlik kartı düzenlenerek, Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü tarafından verilir. Kayıt yenileyen öğrencilerin kimliklerine o öğretim yılına ait bandrol yapıştırılır. Kimlik kartı kaybolan öğrencilerin öğrenci bürosuna başvurmaları gerekir. Kaydını sildiren öğrencinin kimlik kartını iade etmesi gerekir.


Kayıt Yenileme: Kayıtlı öğrenciler her öğretim yılı başında Çalışma Takviminde belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin bulundukları yerdeki İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğünde kayıtları yenilenir. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kazanılmış hakları saklı kalmak üzere kayıtları dondurulur. Kayıtları dondurulmuş öğrenciler daha sonraki öğretim yıllarında kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam edebilirler.

Geri Bildirim: Kesin kaydı yapılan öğrencinin sınıfını ve ders durumunu gösterir belgedir. Dersine ve sınıfına itiraz edenler itirazını belirtilen tarihlerde yapmalıdır.

Adres ve Bilgi Değişikliği: Adres ve bilgi değişikliğine ilişkin belgelerle birlikte bir dilekçe ile, Çalışma Takviminde belirlenen süreler içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir. Acil durumlarda belgelerin asıllarını daha sonra ulaştırmak kaydıyla talebinizi fax veya e-posta ile iletebilirsiniz.

Kayıt Silme: Öğrenci isterse Okul Müdürlüğü'ne yazacağı bir dilekçe ile kaydını sildirebilir. Kaydını sildiren öğrenciye son durumunu gösterir " Öğrenim Belgesi" düzenlenir.

Mezuniyet Belgesi:
Çıkma Belgesi: Diploma yerine geçen, geçici mezuniyet belgesidir. Çıkma belgesi alan öğrencinin diploma alabilmesi için bu belgeyi okula iade etmesi gerekir.

Diploma: Mezun olan öğrencilere İlköğretim Diploması düzenlenir ve öğrenci bürolarına gönderilir. Diploma, öğrencinin kendisine veya noter vekaletiyle tayin ettiği herhangi bir kişiye verilir.

Üst Öğretim Kurumlarına Geçiş:
Açık İlköğretim Okulundan mezun olan öğrenciler Örgün İlköğretim Mezunlarıyla aynı haklara sahiptirler. Tüm öğrenciler Açıköğretim Lisesine, başvuru koşullarını taşıyanlar da Örgün Ortaöğretim Okullarına kayıt olabilirler. 8. Sınıf öğrencilerinden başvuru koşullarını taşıyanlar Anadolu ve Fen Liseleri Giriş Sınavlarına başvurabilirler.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional