Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        26 Nisan 2019 Cuma
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

Mtss Sınav Kuralları

Mtss Sınav Kuralları
a.Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları "2007 Sınav Uygulama Takviminde" belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır (saat 11.00’ den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır).

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

c. Adaylar sınava gelirken yanında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı, pasaport veya başka sınıf sürücü belgesi, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

d. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Kimlik fotokopisi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır.

e. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında hiçbir yazılı/basılı materyalle hesaplama ve iletişim fonksiyonu olan aygıtın (cep telefonu dahil) bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır (aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunması tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için sınavı geçersiz sayılacaktır).

f. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak,
gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

g. Aday cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edilecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa yeni bir cevap kağıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

h. Aday sınav başladıktan sonra tek dersten sınava girecekse ilk 45 dakika, tüm derslerden sınava girecek ise ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince en az iki aday sınıfta kalacaktır.

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve cevap kağıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

j. Aday cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k. Cevap kağıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

l. Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

m. Her sürücü belgesi türüne göre Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçık türü vardır. Cevap kağıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

n. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

o. Soru sayısı ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir.

p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

r. Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülerek kopya çekmesi halinde kopya işlemi yapılacaktır (bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır).Kopya çekende çektirene de analiz sonucu kopya işlemi yapılacaktır.

s. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır (bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır).

t. Salon yoklama listelerine ve cevap kağıtlarına aday sınav girmedi ise salon görevlilerince işaretlenecektir.

u. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan merkezimize gönderilen sınav evrakı kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

y. Sınav bitiminden sonra;

*Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
*Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
*Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kimlikleri ve kusurları "sınav tutanağı"nda tespit edilerek sınav evrakına eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional