Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        8 Ağustos 2022 Pazartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

Polis Koleji Yazılı Sınavı

Polis Koleji Yazılı Sınav
Yazılı Sınavnda;
Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.

Matematik: 30
Fen Grubu: 25
Türkçe ve Dil Yeteneği: 20
Sosyal Grup: 15
Yabancı Dil: 10 olmak üzere
TOPLAM: 100

Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kâğıtları optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 1 yanlış cevap 1/3 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit olanların, eceli ile vefat edenlerin veya vazife malullerinin çocuklarına Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınavında aldıkları puanın % 5’i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.

Polis Kolejine Giriş Sınavı başarı listesi ve aday öğrencilerin kolejlere yerleştirilmesi Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği Başarı Listesinin Tanzimi başlıklı 16.maddesi hükümlerine göre “Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak kız ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere başarılı olanların listesi, Değerlendirme Komisyonunca asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.

Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile beden eğitimi sınav puanı, matematik, fen, Türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır.

Bunda da eşitlik olması halinde yaşları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eşitlik olması halinde kur’a ile belirlenir.

Başarı listesi, o yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen, Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve bu sayının iki katı kadar da yedek adaydan meydana gelir.

Mülakat ve Beden Eğitimi Sınavında başarılı olan adaylar 29 Temmuz 2011 günü Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan yazılı sınava katılacaklardır.

- Polis Kolejine giriş yazılı sınavı saat 10:00’da başlayacağından adaylar 08:45’ten itibaren sınav salonlarına, polis kolejine giriş sınavı kimlik kartı ve nüfus cüzdanı kontrol edilerek alınacaktır.
- Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, sınav giriş belgesi, kurşunkalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır.
- Kimlik belgeleri yanlarında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
- Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle sınava alınmayacaktır.. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.
- Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakikadan sonra geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklardır. Ġlk 45 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir.
- Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, öğrenci A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edeceklerdir.
- Adaylar soru ve cevap kağıtlarını, kimlik belgelerindeki bilgilere uygun olarak kurşunkalemle dolduracaklardır.
- Yazılı sınav bitiminde soru kitapçıkları cevap kağıdı ile birlikte görevlilere teslim edilecektir.
- Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bu konuda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional