Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        30 Mayıs 2020 Cumartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


TUS Başvuru Koşulları

TUS Başvuru Koşulları
Tıp fakültelerinden ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen diğer fakülte veya yüksekokullardan (diş hekimliği fakültesi veya diş hekimliği yüksekokulu hariç) başvuru tarihinden önce mezun olan veya bu tarihe kadar mezun olacak adaylar, TUS sınavına (sınavın bir dönemine) başvurabilirler.

Bu koşulu karşılayan adaylardan durumları aşağıdaki maddelere uyanlar da ilgili dönemin TUS sınavına başvurabilirler.
a) Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde veya tıp fakültelerinde asistan kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eğitim dalına girmek isteyenler (aşağıda belirtilenler hariç).
b) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden en çok üç ay sonraya kadar bitirecek olanlar.
c) 3281 sayılı Kanunun değişik 6. maddesine göre devlet hizmeti yükümlüsü tüm tıp doktorları (devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan uzman tıp doktorları hariç).
d) Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar.
e) Kılavuzda, madde 1.19'da sözü edilen yabancı uyruklu olanlar.
İlgili dönemin TUS sınavına, sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki askeri sağlık personeli başvurabilecektir (Kılavuzdaki Tablo-4).
Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki asistan veya 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ve 50. maddesinin d fıkrası hükümlerine göre üniversitelerin tıp fakültelerindeki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilmek için başlıca şartlar şunlardır:

a) TC vatandaşı olmak ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve işyerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, bir kamu kuruluşunda çalışıyorsa son iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak.

c) Askerliğini yapmamış olanlardan; üç yıllık eğitim yapacakların 30, dört yıllık eğitim yapacakların 29, beş yıllık eğitim yapacakların 28 yaşında ya da daha küçük olmaları. (Askerliğini yapmamış adayların 3031 sayılı Kanunun 2. maddesinin e fıkrası gereğince 34 yaşından gün almadan ihtisaslarını bitirmeleri gerekmektedir. Askerliğini yapmış olanlarda bu şartlar aranmaz.)

d) TUS'a başvuru veya kadroya atanma sırasında bağlı bulunulan meslek odalarınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırılmış bulunmamak.

e) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına sağlık yönünden engel bulunmamak, tercih ettiği kurum ve dalların öngördüğü giriş koşullarını karşılamak.
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir.

Bir dönemdeki TUS sınavına başvuracak adaylar, bu dönemle ilgili TUS Kılavuzu, Başvurma Belgesini kılavuzda belirtilen ücret karşılığında, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, KKTC'de oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden, yine kılavuzda belirtilen tarihler arasında alacaklardır.

Adayların, sınav ücretinin yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip TC. Kimlik numaralarını ve Başvurma Belgesinde yazılı belge numarasını vermeleri yeterli olacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesi ve yine Kılavuzda belirtilen miktardaki ücretin ödendiğini gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu en geç ilan edilen tarihe kadar kendilerine en yakın Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğüne, KKTC'de oturanlar ise yukarıda adresi verilen ÖSYM Temsilciliğine teslim edeceklerdir.
Askeri sağlık personeli başvurma ile ilgili belgelerini birlik komutanlıklarına veya kurum amirliğine teslim edeceklerdir.


Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional