Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        30 Mayıs 2020 Cumartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


TUS Değerlendirme

TUS Değerlendirme
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ile yapılacaktır.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Yabancı Dil ve Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve adayın doğru olarak cevaplandırdığı soruların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısı her adayın Yabancı Dil Testinden almış olduğu puanı belirleyecektir.

Yabancı Dil Sınavında kullanılan çoktan seçmeli testlerden 100 üzerinden 60.000 veya daha yüksek puan alanlar TUS-Bilim Sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

Yabancı dilde yazılı bir metnin Türkçeye tercümesi şeklindeki sınavlarda yapılan tercümeler, üniversitelerin ilgili dil ve edebiyatı bölümlerinde görevli öğretim elemanlarından ÖSYM'ce oluşturulacak jüriler tarafından, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 60.000 veya daha yüksek puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT ve TTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1 standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili dönemin Kılavuzundaki Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te gösterilmiştir. Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanı 50.000 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanı 50.000'den düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.

Merkezi sistemle seçme işlemi, programların kontenjanları, adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılacaktır. Adaylar, TUS Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecektir.

Bir uzmanlık dalına K veya T puanı ile seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde sırasıyla, fakülte başarı puanı, seçme yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene ve bu sınava girme hakkı veren okuldan daha sonraki bir yılda mezun olana öncelik tanınarak seçme yapılacaktır.

Tablo 1. Bilim Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları
Testin Adı Soruların Seçilebileceği Alanlar Testteki Yaklaşık Payı*
Temel Tıp Bilimleri
Testi - 1 (TTBT-1)
Anatomi %10
Embriyoloji ve Histoloji % 4
Fizyoloji % 6
Tıbbi Biyokimya %20
Tıbbi Mikrobiyoloji %20
Tıbbi Patoloji %20
Tıbbi Farmakoloji %20
Temel Tıp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) Embriyoloji ve Histoloji % 5
Fizyoloji % 5
Tıbbi Biyokimya %45
Tıbbi Mikrobiyoloji %45
Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) Dahiliye Grubu
(iç hastalıkları, psikiyatri, dermatoloji, hava ve uzay hekimliği, nükleer tıp, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, radyoloji, halk sağlığı, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, adli tıp, aile hekimliği, tıbbi genetik, kardiyoloji)
%30
Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) %30
Cerrahi Grubu
(genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon, kulak-burun-boğaz hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalıkları, üroloji)
%25
Kadın Hastalıkları ve Doğum %15

Bu tabloda gösterilen oranlar test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alandan hiç soru sorulmayabileceği gibi burada yer almayan alanlardan da soru sorulabilir.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional