Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        20 Şubat 2019 Çarşamba
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

Aol Dilekçe Örnekleri

Aol Dilekçe Örnekleri
1. ÇIKMA BELGESİ İSTEĞİ DİLEKÇESİ
Diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine 6 ay geçerlidir. Çıkma Belgesi alabilmek için ZiRAAT BANKASI, VAKIFBANK veya HALK BANKASI'nın herhangi bir şubesine,T.C. Kimlik Numarasına 7,5 YTL diploma harcının yatırıldığına dair banka dekontu (1 nüsha), T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ve Çıkma Belgesi istek dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü Gölbaşı / Ankara adresine başvurulması gerekmektedir. Eğer Çıkma Belgesini vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve Faks yolu ile yapılacak olan başvurular işleme alınmamaktadır.

(DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.


2. DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra, mezun olma koşullarını sağlayan ögrencilerimizin diplomaları basılarak illerdeki irtibat bürolarına gönderilir. Öğrenciler diplomalarını buralardan alırlar. Ancak süresi içerisinde diplomasını almayan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Lisesine geri gönderilir.

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.

(DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.

3. DİPLOMA KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.Ayrıca dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen zayi ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir.Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 

(DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.

4. ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerimizden Öğrenci Belgesi almak isteyenlerin bir dilekçe ile İrtibat Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 (DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.

5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Özellikle Öğrenci Belgesi alamayacak öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde ki durumlarını göstermek üzere belge talep etmeleri durumunda bu belge düzenlenmektedir.Bu belge için öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Şu anda internette olmayan ve bu belgeyi talep eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Gölbaşı/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 (DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.

6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerimizin Bir dilekçe yazarak bu dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.

7. TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Kurumumuzdan aldıkları tasdiknamesini kaybeden öğrencilerimiz, gazeteye verdikleri kayıp ilanını gösterir kupür, ve nüfus cüzdanı fotokopisi eki ile bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.

8. TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Bu belge öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurması gerekmektedir.

Şu an için Halk Eğitim Merkezleri bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Açık Öğretim Lisesi Gölbaşı/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (PDF) Dilekçe örneğini görmek ya da kaydetmek için tıklayınız.

 (ZIP) Dilekçe örneğini kaydetmek için tıklayınız.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional