Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        20 Şubat 2019 Çarşamba
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

Aol Kayıt Şartları

Aol Kayıt Şartları

1) Denklik İşlemleri:
Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;
  a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.
b) Denklik işlemleri yurt içinde illerde Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulan komisyonyanca, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.
c) Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır. (Denklik belgesinde öğrencinin okuduğu dönem, almış olduğu toplam kredi, varsa öğrenim gördüğü alanın ve alan kredisin belirtilmiş olması gerekmektedir.)


2) Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin birinci dereceden yakınlarından,
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eşleri ve çocukları, bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından;
c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,
Durumlarını belgelendirmeleri halinde diploma harcı dışında, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.

3) Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
a) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse,
b) Kayıt ücretini yatırmış ancak Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğüne işletmemişse,
c) Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,
d) Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,
e) İnternet ortamında veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine birden fazla başvuru formu doldurulup verilmişse,
f) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
g) Katılım bedelinden muaf olan öğrencilerin muafiyet belgelerinin gönderilmemesi durumunda;
Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.

ÖNEMLİ
• Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine teslim edilen kayıt başvuru evrakları Açık Öğretim Lisesi kayıt kabul komisyonu tarafından Kayıt başvuru evrakları incelenmektedir. İnceleme sonrasında kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği tamamlanmak üzere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.
• Bu durumdaki öğrenciye kaydının kabul edilmeme sebebi yazılı olarak bildirilmektedir.
• Gönderilen yazıda belirtilen süre içerisinde, öğrencilerin kayıtla ilgili eksik evraklarını tamamlaması ve tekrar Açık Öğretim Bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.
• Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı alınmayacaktır.
• İşlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması için merkezden atılan mesajlar okunarak uygulanacak.

4) Askerlik Ertelemesi:
   Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmamaktadır.

5) Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:
a) Özürlü öğrenciler kayıt aşamasında özür gruplarını halk eğitimi merkezinde görevli personele özür gruplarını işaretleterek özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.
b) Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.
c) Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.
d) Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Müdürlüğümüze yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler.
e) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
f) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alabileceklerdir.
g) Rahatsızlığını doktor raporuyla belgelendirerek sınava evde veya hastanede girecek öğrenciler sınavdan bir ay öncesinde bilgi işlem birimine haber vermelidir.

6) Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:

Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.

Kaydı Dondurulmuş Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.

Kaydı Silinmiş Öğrenci: Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional