Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        18 Şubat 2020 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

SBS Puan Değerlendirmesi

SBS Puan Değerlendirmes
İlköğretim kurumlarının 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarında SBS’ ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulmaktadır.
b. SBS’ de sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır.
d. Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacaktır.
e. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanacaktır.
f. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecektir.
g. Her test için hesaplanan standart puanlar tablo-3’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunacaktır.
h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacaktır. Yabancı Dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin TASP’si ise yabancı dil testi hariç diğer testlerin ağırlıklı standart puanları toplamının, tüm testlerin toplam soru sayısına ötelenmesi ile hesaplanacaktır.

Ağırlıklı Puan Hesapama

Öğrencilerin Ham Puanı Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Ham Puan Hesaplama

Yabancı Dil Testinden Muaf Olan İşitme Özürlü Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Velinin isteğine bağlı olarak işitme özrü olan öğrencinin, öğrenim süresince yabancı dil dersi alıp almadığına bakılmaksızın, yabancı dil sınavından muaf tutulabilir. Yabancı dil testinden muaf olan öğrencilerin TASP hesaplaması aşağıdaki gibidir.

İşitme Engelli Öğrenciler

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

tasp hesabı

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

tasp

b. Formülde kullanılan En Küçük TASP, kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki En Küçük TASP’ tır.
c. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP, En Küçük TASP altında olan öğrencilerin, SBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.
d. Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler SBS’ ye katılacak olup Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre tespit edilecektir.

Sınıf Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının Hesaplanması

Ortaöğretim Yerleştirme Puanı; 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıftan SBS puanı ve yıl sonu başarı puanından elde edilen sınıf puanı (SP) esas alınarak hesaplanır.

Yıl sonu başarı puanı; öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır, okuldaki her bir sınıf için 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüştürülür.
400 x (TASP – En Küçük TASP)
En Büyük TASP – En Küçük TASP

Yıl sonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır.

YBP

Sınıf puanı; o yılın seviye belirleme sınavı puanının % 70’i ve yıl sonu başarı puanının %25’i esas alınarak elde edilen puandır.

Ortaöğretime yerleştirme puanı; 6’ncı sınıfın sınıf puanının (SP6) % 25’i, 7’nci sınıfın sınıf puanının (SP7) % 35’i ve 8’inci sınıfın sınıf puanının (SP8) % 40’ı toplanarak elde edilen puandır.

Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır.

Yurt dışında öğrenimlerini sürdürdükleri için geçmiş yıllara ait SBS’ye katılamayan öğrenciler bu öğretim yılında isterlerse sınavlara katılabileceklerdir. Bu öğrencilerin sınav puanlarının hesaplanması katılmaları gereken yıldaki ortalamalar ve sapmalara göre hesaplanır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional