Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        18 Eylül 2021 Cumartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


YÖS Başvuru İşlemleri

YÖS Başvuru İşlemleri
Başvurmak isteyen adaylar yazılı olarak veya şahsen "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 06538, Ankara, TÜRKİYE" adresinden "Başvurma Belgesi" ile ilgili yılın ÖSYM-YÖS Kılavuzu'nu isterler.
Bu belgeler, yılın kasım ayından itibaren ücretsiz olarak, şahsen başvuranlara elden verilir, yazılı başvuranlara ise posta ile gönderilir.

Durumu başvurma koşullarına uyan adayın, başvurmak için (a) uygun şekilde doldurulmuş Başvurma Belgesi, (b) başvurma ve sınav ücretini yatırdığına dair belgenin aslını (suret ve fotokopi kabul edilmez) en geç 7 Mart 2008 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermesi/vermesi gerekir. Başvurma Belgesi ve sınav ücretinin yatırıldığına dair belge aynı zarf içinde gönderilmelidir. ÖSYM ayrı ayrı gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez. Eğer bu Kılavuzda açıklanan kurallara uygun şekilde doldurulan belgeler belirtilen son teslim tarihine kadar doğru bir şekilde gönderilmezse veya bir öğrenci sınava giriş için gerekli olan koşulları herhangi bir şekilde yerine getirmezse, sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır. (Kuzey Kıbrıs'ta yerleşik bulunan adaylarla lise öğrenimini Kuzey Kıbrıs'ta tamamlayanların Muhaceret Dairesi Müdürlüğünce düzenlenmiş olan KKTC yurttaşı olmadığına dair belge veya "yurttaşlıktan çıkma belgesi"nin onaylı örneğini üçüncü belge olarak göndermeleri/vermeleri zorunludur.) Bu belgelerden birini kurallara uygun biçimde tamamlamış olarak zamanında ÖSYM'ye ulaştıramayanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için başvurmuş sayılmazlar. Bu tür eksik ya da zamanında ulaştırılmamış belgeler işleme konulmaz.

Başvurma ve sınav ücreti olarak, "ÖSYM-YÖS-6028011-5008, T.C.Ziraat Bankası, Güvenevler Şubesi, Ankara" hesabına 50 ABD Doları yatırılması (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca değiştirilebilirliği kabul edilen, 50 ABD Doları karşılığı yabancı para olabilir) gerekir. Türkiye dışında yatıranlar banka çekini (teleks veya havale kâğıdı ve benzeri kabul edilmez), Türkiye'de yatıranlar ise bunun karşılığı makbuzu başvurma ve sınav ücretini yatırdığına dair belge olarak kullanırlar.
Türkiye dışından başvurma ve sınav ücreti, Türkiye dışındaki muhabir bir banka ve uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile gönderilmelidir. Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır.

Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.
Başvurma Belgesi, Kimlik Kartı, Kayıt Kartı ve Aday Bilgi Formu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin üzerinde açıklamalar ve dikkat edilmesi gereken bazı uyarılar bulunmaktadır.Başvurma Belgesi, bu uyarı ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra doldurulmalı ve üç bölümü birbirinden ayrılmadan bir bütün olarak ÖSYM'ye ulaştırılmalıdır.

Başvurma Belgesine "Başvurma Numarası" basılmıştır. Bu numara bir yere kaydedilmelidir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına giriş için başvurduktan sonra Merkeze yapılacak her başvuruda bu numaranın belirtilmesi gerekir.
Başvurma Belgesinde istenen bilgiler, BÜYÜK HARFLERLE ve okunaklı olarak doldurulmalıdır. Başvurma Belgesinin üç bölümünde de verilen kimlik bilgileri pasaportta yazılı olan (pasaport alınmamışsa alınacak pasaportta yazılacak olan) bilgiler ve yazılışlarla aynı olmalıdır.

Pasaport alınmışsa numarası, kayıt ve kimlik kartlarında ayrılan yerlere yazılmalıdır. Pasaport alınmamışsa bu numaranın yazılacağı yer boş bırakılmalıdır.

Fotoğraf için ayrılan yere, son altı ay içerisinde net olarak cepheden çekilmiş bir fotoğraf zamkla yapıştırılacaktır.Bu belgede camları renkli gözlükle çekilmiş fotoğraf kullanılmamalıdır.

Sınava girilecek merkez, Aday Bilgi Formunda işaretlenerek belirtilmelidir. Sınava girmek için birden fazla merkezi işaretleyen adaylar, ÖSYM'ce belirlenen merkezde sınava girmek zorundadır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional