Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        18 Şubat 2020 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


YÖS Sınav Sonuçları

YÖS Sınav Sonuçları
Adayların, YÖS'te uygulanan iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı sayılır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlarına dönüştürülür.

Adayların sınava gelirken yanlarında, yumuşak kurşunkalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekir.
Adaylar, sınav günü, saat 09.00'da kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar.

YÖS'te iki test uygulanır. Bu testlerden biri Temel Öğrenme Becerileri Testi, diğeri Türkçe Testidir. Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu test dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. Türkçe Testi ise adayların, Türkçe yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçme amacını gütmektedir.

YÖS'te uygulanan iki teste ait sorular, sınav sırasında bir kitapçık halinde adaylara verilir. Soru kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak teste ait Cevap Kâğıdına işaretlemektir. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenir veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel karalanırsa o soru için verilen cevap yanlış sayılır. Cevapların Cevap Kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır.

Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. (Değerlendirme ve yerleştirme kısmına bakınız.)

Sınav sonunda her adayın, kullandığı Soru Kitapçığı, Cevap Kâğıdı ve YÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir.

Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıtları yukarıda açıklanan değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.
Adaylar,cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional