Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        18 Şubat 2020 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


YÖS Kayıt İşlemleri

YÖS Kayıt İşlemleri
Bir yükseköğretim programına kabul edilen her aday ilgili yükseköğretim kurumunca saptanacak koşulları yerine getirerek bu kurumca istenecek belgeleri sağlayacak ve süresi içinde kayıt için başvurması gerekmektedir.Bu başvuru,öğrenim vizesi alınmış pasaportla ve doğrudan doğruya ilgili yükseköğretim kurumuna yapılacaktır.Kayıt için öğrenim vizesinin bulunması zorunludur.Öğrenim vizesini Türkiye dışından gelen adaylar Türkiye'nin dış temsilciliklerinden,Türkiye'de bulunan adaylar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C.vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancıların (4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar dahil ),"Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı " aranmaksızın,öğrenimlerine müsade edilmesi uygun görülmüştür. Kayıt yapabilmesi için adayın Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduğunu belgelemesi gerekir. Denklik işlemi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılır.Bu işlem için Bu işlem için "Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teknikokullar, ANKARA" adresine, (a) lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı ve (b) lisedeki dersleri, bu derslerin haftada kaç saat olduğunu ve bu derslerden alınan notları gösteren bir belge (transkript) ile başvurulması gerekir.

Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların, kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Türkçe Testinden aldıkları sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan, (a) Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi), yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir. (b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi), yükseköğrenime devam ederken,Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulacaklardır. (c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise, izinli sayılacakları bir yıl sonuna kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra kaydedildikleri yükseköğretim kurumuna devam edebileceklerdir. Türkçesi yetersiz adaylar, yerleştirildikleri programlara, sınavı izleyen öğretim yılı başında kaydolmak zorunda olduklarını unutmamalıdırlar.

Bir yükseköğretim programına kaydı yapılan Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) adaylar, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Bu adaylar bir yıl içerisinde Türkçe kursuna devam edebilirler. Bu durumda olan adaylar, bir yıllık çalışmayla Türkçeyi yeterli ölçüde öğrendiklerini, kabul edildikleri yükseköğretim kurumu yönetiminin kabul edeceği bir yöntem veya bir belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Böyle bir belge alamayanlar ile aldıkları belgeyi bir sonraki öğretim yılı kayıt zamanına kadar kabul edildikleri yükseköğretim kurumuna teslim ederek işlemlerini tamamlamamış olanlar, yerleştirme ve kayıt ile doğan tüm haklarını kaybederler.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarına kaydı yapılan adaylardan, Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) olarak değerlendirilenler, öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçelerini yeterli düzeye çıkarıncaya kadar Türkçe kursları almakla ve Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulurlar. Türkçe Testi sonuçlarına göre Türkçeleri kısa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya yetersiz (C Düzeyi) bulunan öğrencilerin, kayıtlarını izleyen yıl içinde, yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini belirtmeleri üzerine, Türkçe öğrenme düzeyleri kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunun kabul edeceği bir yöntem ile saptanır ve öğrencilerin öğrenime başlama zamanları ile Türkçelerini ilerletme yükümlülükleri bulunup bulunmadığı hususuna ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilir.

Yurt dışındaki Türk Liseleri ile Türkiyedeki Liselerden mezun olanlarla ilgili olarak da yukarıdaki hükümler uygulanacaktır.

Uluslararası bir sınav puanı ile üniversiteye kabul edilen öğrencilerin Türkçe düzelyleri kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunun kabul edeceği bir yöntemle saptanır ve bu düzeye göre adayın öğretime başlaması veya Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılması hususlarında yukarıdaki kurallara göre uygulama yapılır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional