Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        18 Şubat 2020 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


YÖS Hakkında Genel Bilgi

YÖS Genel Bilgi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılmaktadır.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları koşullar her yıl bu amaçla yayımlanan kılavuzda belirtilir. Bu koşullardan bir kısmı bu bölümde verilmektedir. YÖS sonuçları iki yıl süre ile geçerlidir. ÖSYM ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır.

Ösym ile adaylar arasındaki haberleşmede, latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır.Postadaki gecikme veya kaybolmalardan ÖSYM sorumlu değildir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi veya Sınav Sonuç Belgesi kendisine ulaşmayan ya da bu belgelerini kaybeden adaylar, "ÖSYM, Bilkent, Ankara, TÜRKİYE" adresine zamanında başvurarak yenilerini sağlayabilirler.

Başvurma, Kılavuzla birlikte verilen Başvurma Belgesini ve diğer gerekli belgeleri ÖSYM'ye göndererek/vererek yapılır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına giriş için başvurduktan sonra Merkezimizle yapılacak her türlü yazışmada "Başvurma Numarası"nın belirtilmesi zorunludur. Başvurma numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

Gönderilen/verilen Başvurma Belgesinde ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapılmaz; sınava girilmek istenen merkez değiştirilmez. Birden fazla başvuruda bulunan adayın son başvurusu geçerli sayılır.

YÖS sonuçları yalnız lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Yükseköğretim programları arasındaki transferler ve lisansüstü öğrenim için doğrudan ilgili yükseköğretim kurumuna başvurulmalıdır.

ÖSYM, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.

Adaylardan alınan Başvurma Belgeleri ile başvurma ve sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez.

Kılavuzda yer alan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına ilişkin kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. İzlenecek yol, ÖSYM Başkanlığınca saptanır. Kılavuzda belirtilmeyen durumlar için ÖSYM'ce verilen kararlara göre işlem yapılır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional