Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        21 Ocak 2020 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

DPYB Başvuru İşlemleri

DPYB Başvuru İşlemleri
2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurular;
— 5 , 9, 10 ve 11’inci sınıflar 14–25 Ocak 2008,
— 6 ve 7’ınci sınıflar (SBS ile birlikte) 11–22 Şubat 2008,
—8’inci sınıflar (OKS ile birlikte) 10–28 Mart 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.

Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle adayın e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir.

Veli, adayın T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini başvuru tarihinde yatırmayan adayların başvurusu yapılamayacaktır.

Sınav ücreti yatırılan aday 1 (bir) gün sonra öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurusunu internet üzerinden onaylatacaktır.

2008 OKS veya SBS ile birlikte yapılan 2008 DPY-B sınavına giren adaylar başvuru ekranından 2008 DPY-B sınavını seçtikten sonra bilgilerini kontrol edecek, okul müdürlüğü de elektronik onaylama yapacaktır.

Onaylanan başvurunun 2 (iki) adet çıktısı alınarak veliye incelettirilip imzalatılacaktır. Okul müdürlüğü de başvuru çıktısını imzalayıp, mühürleyerek 1 (bir) tanesini veliye teslim edecek, diğerini okul müdürlüğünde saklayacaktır.

Başvurunun geçerli olması için aday velisi okul müdürlüğüne öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname ve ekleri ile öğretmen çocuğu, 2828 sayılı Kanun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmadığına dair belgelerini getirerek işlemlerini yaptıracaktır.

Aday, sınav ücretini yatırdığı banka dekontunu saklayacaktır.
KKTC vatandaşı olan adayların; diğer adaylar gibi öğrenim gördükleri okullarda e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olarak işlenmiş olması gerekmektedir. Bu adayların e-okul sisteminde kayıtlı olan geçici numaralarıyla bankaya sınav ücretini yatırmaları, 1 (bir) gün sonra öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.
Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle aşağıdaki tabloda belirtilen okullardan e- okul sistemine kayıt olacaktır. Bu adaylar; T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı ise e- okul sisteminde kayıtlı geçici numarayla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi 5495221–5001 nolu hesaba 10 (on)YTL sınav ücretini yatıracaktır.

Bu adaylar http://www.meb.gov.tr  ile http://oges.meb.gov.tr  adreslerinde yayımlanan EK–2’deki "2008 DPY-B Sınavı Başvuru Talep Formunu" eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, çıktısını alarak başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecek, faksla veya e -posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar tablo-1’de belirtilen okullardan e- okul sistemindeki bilgilerinin doğru ve güncel olmasını kontrol edecektir. Aday e- okula kayıtlı değil ise kaydını okul müdürlülüğüne yaptıracaktır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional