Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        6 Haziran 2020 Cumartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

DPYB Özürlü Adaylar

DPYB Özürlü Adaylar
Özürlü adayların sınav uygulaması sırasında hizmet alabilmeleri için e- okul sistemine kayıt olurken özür durumlarıyla ilgili bilgilerin işlenmesi için “özürlü sağlık kurulu raporu”, ”özürlü için kimlik kartı” veya “özürlülük bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı”ndan birini okul müdürlüğüne beyan etmeleri zorunludur. e- Okul sistemine kayıtlı olmayan adaylar için işlem yapılamayacaktır.

Belirtilen belgelerin dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özürlü adayın beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası okul müdürlüğünde saklanacak, bir nüshası da Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar ANKARA adresine başvuru bilgilerinin yer aldığı bilgisayar çıktısının fotokopisiyle birlikte APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.

Rapor ya da belgenin gönderilmesinden; aday özürlüler ilköğretim okullarında öğrenim görüyor ise okul müdürlükleri, diğer ilköğretim okullarında öğrenim görüyor ise veli sorumlu olacaktır. Aksi durumda sınavlarda adaylara hizmet verilmesi mümkün olamayacaktır.

Başvuru işlemleri bittikten ve beyan ettiği belgeler uzmanlar tarafından incelendikten sonra, aday özür durumuna göre düzenlenmiş salonlarda sınava alınacaktır.

Özürlü adaylar, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Özürlü adaylar mümkün olduğunca sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilecek, görevli öğretmenler önceden bilgilendirilecektir.

Aday görmüyor ise; okutman ve yazman eşliğinde tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Ayrıca şekilli sorulardan muaf olacak ve değerlendirme işlemi buna göre yapılacaktır. Görmeyen adaylar için sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

Az gören adaylar için soru kitapçığı ve cevap kâğıtları büyük punto olarak hazırlanacak, daha küçük gruplu salonlara yerleştirilecektir. Az gören adayların soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Üst bedenlerini kullanamayan ya da kullanmakta zorluk çeken adayların başvuru sırasında belirtilmesi şartıyla tercihine göre cevap kâğıtlarını işaretlemede salon görevlilerinden 1(bir) öğretmen yazman olarak yardımcı olacak ya da sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

Alt bedenini kullanamayan adaylara salonlara yerleştirilmelerinde yardımcı olması için personel görevlendirilecektir. Başvuru sırasında belirtilmesi durumunda adayın ihtiyacına göre ek oturma düzeni ya da salon düzeni yapılacaktır.

Üst bedenini ve alt bedeninin her ikisini birden kullanamayan ortopedik özürlü adayların tercihine göre cevap kâğıtlarını işaretlemede salon görevlilerinden 1(bir) öğretmen yazman olarak yardımcı olacaktır ya da sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca; özür durumuna göre ek oturma düzeni ya da salon düzeni yapılacaktır.

İşitme özürlü adaylara salonda yardımcı olması için ilin şartlarına uygun “işaret dili öğretmeni,” “işaret dili bilen öğretmen” veya “işaret dili tercümanı” il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir. İşitme özürlü adaylar, ilin salon durumuna göre 1 kişilik, 3 kişilik veya 5 kişilik guruplar halinde yerleştirilecektir. İşitme özürlü adaylar için başvuruda belirtmeleri durumunda sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve duygusal özrü olan adaylar,(dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile özel öğrenme güçlüğü) tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Okuma yitimi (disleksi) veya yazma yitimi (disgrafi) olan adaylara salon görevlilerinden 2(iki) öğretmen yazman/okutman olarak yardımcı olacaktır.

Süreğen hastalığı olan adaylar tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Yatağa bağımlılığı olan ya da sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan adaylar durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri merkezde sınava alınacaktır.

Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi gibi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte yerleştirilecektir. Ancak; salonlarında görevli öğretmenler önceden bilgilendirilecektir.

Okul yetkilileri e-okul sisteminden adayın özür durumuyla ilgili bölümü işaretlemeleri gerekmektedir.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional