Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        21 Ocak 2020 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

DPYB Puan Hesaplama

DPYB Puan Hesaplama
2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 5, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan katılacak adayların DPY-B puanı aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır. 8’inci sınıflardan katılacak adayların DPY-B puanı hesaplamalarıyla ilgili işlem basamakları ise 2008 OKS e- başvuru kılavuzunda açıklanacaktır. 6 ve 7’nci sınıflardan katılacak adayların 2008 DPY-B puanı hesaplamalarıyla ilgili işlem basamakları ise SBS e- başvuru kılavuzunda açıklanacaktır.

a. Her adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak.

b. Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler testlerinin her biri için doğru cevap ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacak (şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak görme özürlü adayların ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar, testlerdeki toplam soru sayılarına ötelenerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır). Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanmış olacak.

d. Her bir test için tüm adayların ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacak.

e. Ham puanlar, ortalamalar ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanacak.

f. Adayın Türkçe testine ait standart puanı (SP); Türkçe testine ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Diğer testlere ait standart puanların hesaplanmasında aynı yöntem uygulanacak.

g. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları (ASP Türkçe, ASP Mat, ASP Fen, ASP Sosyal) bulunacak.

h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, adayların toplam ağırlıklı standart puanları (TASP) bulunacak.

TASP hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir.

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Adayların Ham Puanı;
HPXiGörme : Adayın Xi Testindeki Doğru Sayısı - (Adayın Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)
HPXi : (HPXiGörme / Görme Özürlü Adayın Xi Testindeki Sorumlu Olduğu Soru Sayısı) x Xi Testindeki Toplam Soru Sayısı

Diğer Adayların Ham Puanı;
HPXi : Adayın Xi Testindeki Doğru Sayısı - (Adayın Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)

Xi :Türkçe, Matematik, Sosyal Bil. veya Fen ve Tek./Fen Bil. testlerinden herhangi birini ifade eder.
HPXi : Adayın Xi Testi Ham Puanı
HPXiGörme: Şekilli Sorulardan Muaf Görme Özürlü Adayın Xi Testindeki Geçici Ham Puanı

SPXi :

SPXi : Xi Testi Standart Puanı
ORTXi : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması
SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması
ASPXi = AKXi . SPXi
ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı
AK Xi : Xi Testi Ağırlık Katsayı
TASP : ASPTürkçe + ASPMat + ASPFen + ASPSosyal
TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe : Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek. Dönüştürme işlemi sonucunda adayın DPY-B puanı elde edilecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

Formülde kullanılan En Küçük TASP Puanı; kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen adaylar içindeki En Küçük TASP Puan’dır.

Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puan’ları, En Küçük TASP Puan’ın altında olan adayların, DPY-B puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional